Leraren omzetten in sociale activisten

Leraren zijn verantwoordelijk voor
de verdere ontwikkeling van kinderen en kunnen een
enorme, positieve invloed hebben op hun denkgewoonten.

Maar wat houdt het Bold-project in?

Dit project is gericht op het opbouwen van taalkundige en culturele diversiteit voor sociale actie binnen en buiten Europese universiteiten. Ons project heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen de pre-service lerarenopleiding en betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld. Maar hoe?

De 4 speerpunten waar dit project op zal focussen

Deze pijlers zijn essentieel om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te bevorderen en de kloof te dichten tussen de lerarenopleiding in opleiding en toepassing in de praktijk.

Duurzaamheid

Het vermogen om te volharden door verantwoord gebruik van hulpbronnen en behoud van het milieu.

Multiculturalisme

Waardering en respect voor verschillende mensen, culturen en afkomsten.

Sociale Impact

Het effect dat een individu of organisatie heeft op het welzijn van de gemeenschap en haar omgeving.

Meertaligheid

Het vermogen om effectief te communiceren en te functioneren in meerdere talen en omgevingen.

Nieuws  
& Updates

Onze blogsectie is een centrum van academische analyse, informatieve artikelen en tot nadenken stemmende discussies over de meest urgente onderwerpen. Bekijk gerust ons nieuws!

No Posts Found!

Meld u aan om
ons laatste nieuws te ontvangen.

Wij zijn van mening dat ons project tijdloos is, een originele benadering van lerarenopleidingen en een instrument voor een positieve impact op onze samenleving.

Supported by the Erasmus Program of the European Union

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PROJECT CODE: 2022-1-DE01-KA220-HED-000086001

Useful Links

Contact Us

© 2024 Bold Project. All rights reserved.

developed by Rocha Design Studio.