Over ons project

Hallo, wij zijn Bold.

Ons projecteren Bold bruggen de gat tussen voorletter docent onderwijs En betrokkenheid in civiel maatschappij door ondersteunend student leraren actief burgerschap En burgerlijk betrokkenheid door de ontwikkeling van professioneel kennis En competenties leidend naar sociaal actie En promoten de samenwerking van HIJ instellingen met civiel maatschappij organisatiesen verenigingen, door de implementatie van service-leren En sociaal actie samenwerkend projecten pleiten voor taalkundig En cultureel diversiteit

Entiteiten betrokken bij dit project

Wat zijn taallandschappen?

Linguïstische Landschappen  (LL) verwijzen naar de talen die overal om ons heen zichtbaar zijn – in onze buurten, stadscentra, scholen en openbare ruimtes, maar ook in onze huizen. Ze verwijzen naar de (on)zichtbaarheid van talen op informatieborden, zoals straatnamen of verkeersaanwijzingen, die meestal in de meerderheidstaal (of landstaal) voorkomen. In officieel twee- en meertalige regio’s worden deze borden weergegeven in erkende talen. In gebieden die toeristen aantrekken, is de informatie vaak in het Engels en/of misschien in andere ‘globale’ talen. Onduidelijk? Kijk bij ” LL around the world ” om enkele voorbeelden te zien.

Integrity

Integrity

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Ownership

Ownership

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Collaboration

Collaboration

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Transparency

Transparency

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Innovation

Innovation

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Commitment

Commitment

Vestibulum diam ullamcorper egestas montes, ac, amet orci id orci. Erat ipsum donec donec at orci, mi. Nisl vitae amet ultricies scelerisque arcu. In lobortis id quis ullamcorper id suspendisse in. Aliquam proin proin velit.

Wat en waarom?

Commerciële bewegwijzering in het taallandschap kan vooral meertalig zijn (maar ook multimodaal, gecombineerd met symbolen, afbeeldingen en geluiden). Voedingswinkels en diensten die migrerende gemeenschappen willen aanspreken, maken bijvoorbeeld borden in verschillende talen. Sommige detailhandelaren gebruiken ook ‘symbolische meertaligheid’, bijvoorbeeld door Engelse termen (in niet-Engelstalige contexten) op te nemen om kosmopolitisch over te komen; of door de gelijktijdige weergave van verschillende symbolen en diakritische tekens om een ​​’etnisch’ karakter over te brengen op een breed scala van consumenten, bijvoorbeeld hedendaagse Chinatowns in stedelijke gebieden die gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd door consumenten die geen kennis hebben van dergelijke talen of scripts.

 

In sommige ruimtes wordt meertalige bewegwijzering geproduceerd om duidelijk te worden begrepen door degenen die het nodig hebben, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Elders kunnen waarschuwingsborden in sommige talen worden uitgegeven, maar niet in andere. En in sommige instellingen, bijvoorbeeld bibliotheken, kunnen borden in verschillende talen een gastvrije en inclusieve ruimte suggereren. Veel hangt af van de signmakers (zowel top-down functionarissen als bottom-up grassroots), het taalbeleid en de ideologieën, en wat ze willen communiceren.

Wat is LoCALL?

Aliquam justo, aliquet nunc, aliquam quis blandit. Nulla suscipit convallis vestibulum fusce senectus quis ipsum. Commodo arcu, feugiat lacinia id malesuada lacus viverra. Integer ridiculus vitae odio eget arcu placerat nascetur.

Icon Box Heading

Beschrijft en behandelt de vormende behoeften van leraren om met taalkundige superdiversiteit in taalonderwijs om te gaan, en stelt nieuwe methoden en hulpmiddelen voor samenwerkend leren voor om aan deze behoeften te voldoen;

Read More

Icon Box Heading

Verbindt zich ertoe de toegevoegde waarde van superdiversiteit in het taalonderwijs te erkennen door lokale taallandschappen (LL) in kaart te brengen en deze op internationaal niveau vergelijkend te bespreken;

Read More

Icon Box Heading

Erkent het belang van het betrekken van jongeren, met name jongeren met een migrantenachtergrond, bij de actieve ontdekkings- en verspreidingsprocessen met betrekking tot sociale en doorleefde meertaligheid en hun eigen taalrepertoires;

Read More

Icon Box Heading

Verbindt het leren van vreemde talen en taalbewustzijn door middel van sociolinguïstische discussies over taalaanwezigheid, rollen en dynamiek in bredere sociale contexten, erkenning van talen en de taalkundige hulpbronnen die jongeren tot hun beschikking hebben en bevordering van hun integratie in onderwijspraktijken.

Read More

Adolescenten en leraren als co-etnografen en experts van LL in hun eigen omgeving

“Linguïstische landschappen” (en ook “schoolscaping” en “homescaping”, verwijzend naar de zichtbaarheid van talen op respectievelijk school en thuis) zijn krachtige uitgangspunten voor het waarderen van de aanwezigheid van verschillende talen en taalbronnen in (buitenlandse, tweede, aanvullende) of moeder) taalonderwijs, waarbij de ontwikkeling van meertalige, kritische en plurisemiotische geletterdheid wordt bevorderd (door actoren actief te betrekken bij discussies over taalhiërarchieën en taalprestige, taalvergelijking en taalbewustzijn, en taalvertaling in openbare ruimtes) en, gelijktijdig, de ontwikkeling van vaardigheden in de talen van de school en de ontwikkeling van taalrepertoires;

Om wereldwijd taalonderwijs te bevorderen – een taaloverschrijdend en interdisciplinair onderwijs dat een identiteit bevordert die openstaat voor taalkundige en culturele diversiteit die een leven lang leren bevordert – is het noodzakelijk om de leefwereld van leerlingen en meertaligheid op school in het (vreemde) taalonderwijs te brengen om zich te ontwikkelen een gevoel van verbondenheid door actieve deelname aan meertalige en interculturele ruimtes;

Leraren ontwikkelen een beter begrip van de meertaligheid van leerlingen door de gezamenlijke analyse van de semiotische artefacten geproduceerd door hun leerlingen, evenals door andere adolescenten van partnerinstellingen in heel Europa.

Rekening houdend met deze drie principes wil LoCALL de betrokkenheid en kritische vaardigheden van leerlingen bevorderen (“savoir s’engager” in de woorden van Michael Byram) door de rol van jongeren als medeopvoeders en experts te bevorderen: jongeren nemen deel aan de 5 lerarenopleidingen door ze te begeleiden de leerkrachten van de partnerscholen door hun steden en door kleine praatjes te houden over hun ontdekkingen op die evenementen.

Meer weten over Taallandschap in de taal- en lerarenopleiding?

MASTERS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper
BACHELORS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper
MASTERS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper
BACHELORS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper
MASTERS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper
BACHELORS THESIS

Andrade, A. I.; Martins, F.; Pinto, S., & Simões, A. R. (forthcoming). Educational possibilities of linguistic landscapes exploration in a context of pre-service teacher education. In S. Melo-Pfeifer (Ed.), Linguistic Landscapes in (Teacher) Education: Multilingual Teaching and Learning Inside and Beyond the Classroom. Springer.

Read full paper

Abonneer u om ons laatste nieuws te ontvangen,
snel en gemakkelijk.

We geloven dat ons project tijdloos is, een originele benadering in lerarenopleidingen en een middel om een ​​positieve impact op onze samenleving te hebben.

Supported by the Erasmus Program of the European Union

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PROJECT CODE: 2022-1-DE01-KA220-HED-000086001

Useful Links

Contact Us

© 2024 Bold Project. All rights reserved.

developed by Rocha Design Studio.